— Pravidla —

Každý účastník při přihlášení prohlašuje, že je seznámen s propozicemi, přečetl si pravidla, se kterými souhlasí a bude se jimi řídit, stejně jako pokynů pořadatele. Zároveň bere na vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý.
Pořadatel neručí za vzniklé škody na zdraví a majetku vzniklou účastníkům při závodu, stejně tak škodám způsobených závodníkem třetí osobě.
Běžci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit závodu pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Lze naskenovat do mailu halenkovicerun@seznam.cz nebo přinést na start závodu. Bez souhlasu nebude umožněno běžci startovat!


Účastnit nočního běhu se mohou pouze řádně registrovaní závodníci ve svých kategoriích.                                 Registrace čtvrtého závodu probíhá do 13.11.2017

Přihlašovat se můžete prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Po přihlášení dostanete potvrzení s dalšími informacemi. Při přihlášení uveďte celé jméno, datum narození a kontakt na rodiče. Starší uvedou i kontakt na sebe.

POKUD JSTE S NÁMI BĚŽELI PRVNÍ ZÁVOD STAČÍ POKUD UVEDETE PŘI REGISTRACI POUZE JMÉNO.


Účastníci jsou povinni:

- neznečišťovat okolí trasy, chránit přírodu a chovat se ohleduplně
- mít na hrudi viditelně umístěné startovní číslo                                                                                                         - chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům závodu